Kalite Politikamız

Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde müşterilerimizin memnuniyetini sürekli hale getirmek için kalıcı çözümler üreterek “çözümler dünyası” olmayı sürdürmek, kalite yönetim sistemimizin şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek kalite politikamızdır.

YÖNETİM SORUMLULUĞU
1.1. Yönetimin Taahhüdü

GÜLTEKİN TEKNİK kalite sisteminin sürekli olarak geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için gerekli kararlılığı göstermektedir. Bu kararlılığın bir göstergesi olarak Kalite Yönetim Sisteminin gerektirdiği tüm kaynaklar temin edilmiştir.

Firmamız çalışanlarının motivasyonları ve müşterilerinin memnuniyetini temin edecek, kalite politikası ve hedefleri belirlenmiştir. Bu hedefler doğrultusunda kaynaklar temin edilerek, belirlenen hedeflere yaklaşım, yıllık olarak gözden geçirilmektedir.

Müşteri gereklilikleri ve yasal şartları karşılayacak düzenlemeler yapılmış , dokümanları hazırlanmış ve uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

a. Müşteri Odaklılık
Yönetim, müşteriler tarafından gönderilen istek ve şikayetleri kayıt altına alarak, aynı şikayetlerin tekrarını önlemek için değerlendirerek müşteri memnuniyetini sağlamayı amaçlamaktadır.

Ayrıca, müşteri memnuniyetlerini daha iyi görebilmek, daha iyi hizmet sunabilmek için anket düzenlenmekte ve yılda bir defa uygulanıp, değerlendirilmektedir. Müşterilerimiz tarafından doldurulup gönderilen anketler en az % 40’a ulaştığında değerlendirilmektedir. Elde edilen bilgiler ışığında, Genel Müdür tarafından, Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları yapılmakta, müşteri memnuniyeti için gerekli kararlar alınmakta ve uygulanmaktadır.

b. Kalite Politikası
Firmanın kaliteye bağlılığı ve inancı, müşteri memnuniyeti, müşteri şartlarının yerine getirilmesi ve sürekli gelişim gibi konuları içeren ve kalite hedeflerine temel teşkil eden Kalite Politikası oluşturulmuştur.

GÜLTEKİN TEKNİK’in Kalite Politikası; organizasyonunun her kademesinde bilinmesi ve etkin olarak uygulanması sağlanmaktadır. Kalite Politikasının, her kademede anlaşılması, uygulanması ve devam ettirilmesi için firma bünyesinde görünür yerlere asılması, her kademede çalışanlar için eğitimler düzenlenmesi ve karşılıklı görüşmeler yapılması ile sağlanmaktadır.

Müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını belirleyerek onları tatmin edecek gerekleri yerine getirmek.Müşteri eleştirilerini, şirketin gelişmesi için fırsat olarak görmek müşteri ilişkilerini en üst düzeyde tutmak. ekonomik ve planlı şekilde daha az hata ile kaliteli üretim yaparak “ Geri dönen ürün değil müşteri olmalıdır.” Ilkesini benimseyerek pazar payını arttırmak ve kalite yönetim sistemimizin şartlarına uyarak etkinliğini sürekli iyileştirmek kalite politikamızdır.

c. Planlama
i. Kalite Hedefleri

Kalite politikası ile uyumlu ve politikanın gerçekleştirilmesi doğrultusunda yıllık kalite hedefleri belirlenmektedir. Sürekli gelişmeye altyapı oluşturacak şekilde, bölümler bazında alt hedefler verilmektedir. Firma Kalite Hedefleri, her yılın başında Genel Müdür ve bölüm sorumluları tarafından belirlenir. Belirlenen hedeflere ulaşmak için ne gibi çalışmalar yapılacağı ve kim tarafından yapılacağı konuları Yönetimin Gözden Geçirme (YGG) toplantılarında görüşülmektedir